Top Notch Toys September 2018

A N G E L I N A R U B Y ’ S HEAVENLY DREAM

B R O N Z E G R A N D C H A M P I O N

OWNER HANDLER & GROUP PLACING

©DAN PEARSON PHOTO

MULTIPLE GROUP PLACING

BREEDER-OWNER-HANDLER DIANE LYNN HORNBECKER

HANDLER JEN MI LLER-FARIAS

THANK YOU JUDGES

Di ane-T i f f any-Jenn i f e r

Joe C. Wa l ton , Al l en L . Odom, Ange l a Pi cke t t & Hous ton (Todd i e) Cl a rk

T op N otch T oys , S eptember 2018 • 41

Powered by